Regisztráció

Kérlek, a regisztrációdhoz
add meg az alábbiakat:


Elfogadom az Általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot


Kérjük, várj...

Regisztrálok

Hiba

Bejelentkezés

Nincs még fiókod? Regisztrálj


Elfelejtett jelszó


Bejelentkezés

Hiba

eWomen.hu - Általános szerződési feltételek

 1. Általános rendelkezések

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák EWS Media Group Kft., mint szolgáltató által üzemeltetett eWomen.hu internetes oldal használata során elérhető, és az információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó felhasználási, és az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos általános szerződési feltételeket.

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: EWS Media Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-280719, vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
Székhely: 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B,
Adószám: 25295801-2-41,
Adatvédelmi nyilvántartási száma: ügyintézés alatt
NAIH nyilvántartási száma: NAIH-89432/2015.
NAIH határozat száma: 2117685/2015/N.
E-mail: ugyfelszolgalat@ewomen.hu

Az eWomen.hu internetes oldalon történő regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a weboldal szolgáltatásainak használata során Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette az alábbi szabályokat és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az azokban foglaltakat, beleértve az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit is. Az ÁSZF elfogadásával a felhasználó és a szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 5. § (4) bekezdésének megfelelően, amely megállapodás nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és kizárólag elektronikus formában, és magyar nyelven jön létre. A felek közötti online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

A jelen ÁSZF alábbiakban kifejtett szabályainak és feltételeinek hatálya egyaránt kiterjed az eWomen.hu minden online e-mail vagy telefonos szolgáltatására.

Az EWS Media Group Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), mint az eWomen.hu internetes oldal tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-et a jövőben bármikor módosítsa. A módosított felhasználási feltételek az eWomen.hu weboldalon történő közzétételének napján lépnek hatályba. A felhasználó a módosított ÁSZF-et az ismételt használattal veszi tudomásul. Jelen ÁSZF hatálybalépésének dátuma: 2015. szeptember 30. A felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés megszűnik, amennyiben a felhasználó által az eWomen.hu weblapra feltöltött hirdetést a felhasználó, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben a Szolgáltató törli, illetve amennyiben a felhasználó felhasználói fiókja törlésre kerül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a Szolgáltató a felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni.

 1. Szolgáltatás

Az eWomen.hu weboldal egy elsősorban nőknek szóló online apróhirdetési kereskedelmi oldal, amelyen keresztül az oldal regisztrált cselekvőképes magánszemély [aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen] és gazdálkodó szervezet (törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva) felhasználói (a továbbiakban: Felhasználók) általuk feltöltött termékeket adhatnak el, illetve más Felhasználók termékeit vásárolhatják meg az eWomen.hu weboldal internetes felhasználói és szolgáltatói felületén keresztül (a továbbiakban: Alapszolgáltatás, az eWomen.hu emellett számos fizetős szolgáltatást is kínál a Felhasználók részére, ezek az Alapszolgáltatással együttesen a továbbiakban: Szolgáltatások). Felhasználónak minősül mindenki, aki megtekinti az eWomen.hu weboldalt, illetve aki hirdetést helyez el, aki terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik. 

Az eWomen.hu weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. Az eWomen.hu weboldalon a Szolgáltatások regisztráció útján történő felhasználói fiók létrehozásával, vagy a nélkül, de kizárólag online érhetőek el, melynek lebonyolításához szükséges technikai feltételeket – telefon, számítógépes hardver/szoftver stb. – nem biztosítja a Szolgáltató. Az eWomen.hu szolgáltatásának igénybevételéhez minden esetben internet hozzáférésre van szükség.

Az eWomen.hu Alapszolgáltatásának igénybevétele teljesen ingyenes, használatáért – kivéve a weboldal fizetős szolgáltatásaiért – semmilyen díjat vagy költséget nem számít fel a Szolgáltató a Felhasználóknak.

Az eWomen.hu működtetését az EWS Media Group Kft. közvetítő szolgáltatóként, az Ekertv. rendelkezései szerint végzi, így amennyiben a weboldal regisztrált felhasználói vásárlást hajtanak végre az eWomen.hu rendszerén keresztül, már a hirdetéseket feltöltő Felhasználókkal lépnek közvetlen szerződéses kapcsolatba. Az eWomen.hu a fentiek szerint kizárólag közvetítő szerepet tölt be, és eljuttatja a vásárlási adatokat a vásárlást kezdeményező Felhasználótól a hirdetéseket feltöltő Felhasználók részére.

 1. Regisztráció, a weboldal használatának feltételei

Az eWomen.hu egyes funkcióinak használatához, illetőleg a szolgáltatások egy részének igénybevételéhez, így például a feltöltött hirdetések megtekintéséhez regisztráció nem szükséges, azonban a hirdetések feltöltéséhez, és a weblapon keresztül történő vásárláshoz minden esetben regisztrálni kell. Az eWomen.hu fenntartja magának a jogot a regisztráció elutasítására, vagy a létező Felhasználói fiókok törlésére, amennyiben a Felhasználó több felhasználói néven regisztrál, vagy Felhasználói fiókjával visszaél.

Minden Felhasználói fiókhoz történő regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. A regisztráció két lépésben történik: először a weboldalon található „Regisztráció” gombra kattintva a felhasználónév és jelszó kitöltése után a Felhasználónak meg kell adnia e-mail címét, amelyre a Szolgáltató az aktiváló linket elküldi.

A Felhasználó az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, így második lépésben a Felhasználónak meg kell adnia teljes nevét, nemét, születési dátumát, irányítószámát, telefonszámát, továbbá ki kell választania, hogy magánszemélyként, vagy cégként kíván regisztrálni. Ezt követően azonnal jogosult az eWomen.hu weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

A regisztráció részeként – a Felhasználó előzetes hozzájárulása által – az eWomen.hu fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön Felhasználóinak. Az eWomen.hu fenntartja továbbá a jogot, hogy a Felhasználók fiókjával, továbbá a weboldal változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a Felhasználónak. A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással.

A Felhasználó köteles jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni az eWomen.hu-t, hogyha jelszavát harmadik személy tudomására hozta, vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért, vagy bármely más ehhez kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhetővé vált. A Felhasználó felhasználói nevének és jelszavának harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy e harmadik személy a Felhasználó meghatalmazottjaként a szolgáltatások és weboldal használata, illetőleg hirdetések közzététele, és vásárlások lebonyolítása során eljárjon. A jelszó titokban tartásának figyelmen kívül hagyásából származó minden felelősség a Felhasználót terheli.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlést a Szolgáltató legkésőbb a törlés kezdeményezésének napját követő napon hajtja végre. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így Felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet.

Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven regisztrál abból a célból, hogy a többi felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói fiók törlésre kerül. Szolgáltató jogosult a Felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Szolgáltatások használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az eWomen.hu kizárólag saját célból használhatja fel, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.

A Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet az eWomen.hu és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatások folyamatosságának biztosítására. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Szolgáltatótól független körülmények okoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az eWomen.hu-ra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a weboldal tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat.

 A közzétett hirdetésekkel kapcsolatban nyújtott információk kizárólag a hirdetők által közzétett adatokon alapulnak, így az eWomen.hu weboldal Felhasználói felelősségük teljes tudatában töltik fel áraikat, képeiket, illetve közölnek további információkat, melyeket a Szolgáltató tesz közzé a weboldalon. A Felhasználók hirdetéseivel kapcsolatos hibákért, téves tájékoztatásért az eWomen.hu semmilyen felelősséget nem vállal.

Az eWomen.hu-n a Felhasználók hirdetéseit illetően közzétett információkat a Szolgáltató nem tudja ellenőrizni, így nem tudja garantálni, hogy az összes feltüntetett információ pontos, teljes körű, vagy a valóságnak teljes mértékben megfelelő. A Szolgáltató nem garantálja a Szolgáltatások, vagy az eWomen.hu hibától mentes működését, vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességét, és nem vállal felelősséget az ebből fakadó hibákért, hiányosságokért – beleértve megjelenési és elektronikus nyomdai hibákat is – valamint megszakításokért, illetve Szolgáltatásunk bármely átmeneti és/vagy részleges meghibásodásáért – ideértve annak javítását, fejlesztését vagy karbantartását – sem. Hiba észlelése esetén az ugyfelszolgalat@ewomen.hu e-mail címen várjuk az esetleges észrevételeket.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a Felhasználók pontatlan, félrevezető vagy valótlan adatszolgáltatásáért, és az információk hiányos közléséért, kizárólag a Partnerek felelnek a szolgáltatásaikat illetően a weboldalon feltüntetett szöveges információk pontosságáért, teljességéért és valódiságáért.

Az eWomen.hu nem szolgál és nem tekinthető egyetlen feltüntetett hirdetés javaslataként vagy jóváhagyásaként sem. A weboldalon a Szolgáltató a Felhasználók a hirdetéseihez kapcsolódóan fotókat jeleníthet meg, amely a termékeket bemutató, megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, és azok a hirdetések illusztrációiként is szerepelhetnek. Az eWomen.hu a Felhasználóktól a szerzői jogi jogszabályoknak megfelelő fotókat, illusztrációkat kér, így a Felhasználók által beküldött képek jogtisztaságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltatásaink kizárólag személyes célra használhatók fel, az eWomen.hu internetes oldalon feltüntetett tartalmak vagy információk, szolgáltatások újra eladása, linkelése, felhasználása, másolása, monitorozása, feltüntetése, letöltése vagy sokszorosítása bármilyen kereskedelmi, illetve versenytársi tevékenységből, vagy célból szigorúan tilos, és csak a Szolgáltató előzetes írásos engedélye alapján lehetséges.

 1. Hirdetés feladása

A Felhasználók hirdetéseiket az Alapszolgáltatás keretében, a szükséges adatok megadásával, illetve fénykép feltöltésével és a „A megadott adatok helyesek, feladom a hirdetést” gombra kattintással, 30 napos határozott időtartamra tölthetik fel, ezt követően újból meg kell újítani azt. A hirdetésekben a felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet, amellyel a Felhasználó rendelkezik. A Szolgáltató korlátozhatja, vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti.

A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van, és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe.

Nem megengedett több terméket egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha cseréről van szó (pl. 2 áru 1-ért) illetve, ha a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a reklám jellegű hirdetések használata tilos, hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, áru felkínálása nélkül hirdetni tilos.

A hirdetés címének a termék, megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet. A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott etikett irányelvei követendők.

A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben. A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Szolgáltató jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék elforgatva szerepel.

Tilos ugyanazt a terméket több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni.

Szolgáltató jogosult az eWomen.hu internetes oldalra feltöltött hirdetés közzétételét megtagadni, a közzétett hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben Szolgáltató megítélése alapján az eWomen.hu weboldalra feltöltendő vagy feltöltött hirdetés tartalma vagy a hirdetés tárgya

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • a Szolgáltató megítélése szerint tisztességtelen vagy a Szolgáltató azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütközik,

vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások nyújtásának megtagadására akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltató megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a eWomen.hu-t, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
 • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
 • a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Szolgáltatásokat;
 • a Felhasználó az eWomen.hu weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a eWomen.hu internetes oldalt, hogy az a Szolgáltató (vagy partnereinek) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel az eWomen.hu weboldal módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
 • a Felhasználó az eWomen.hu weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy az eWomen.hu weboldal üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

A Szolgáltató haladéktalanul intézkedhet minden olyan hirdetés eltávolításáról, mely jogellenes magatartással kapcsolatos vagy bárkinek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti (így különösen: védjegy, szerzői jog, szabadalom, személyiségi vagy kegyeleti joggal való megsértése). A Szolgáltató a feltételezhetően jogsértő hirdetések eltávolításáról az Ekertv. rendelkezéseinek megfelelően köteles gondoskodni. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az ugyfelszolgalat@ewomen.hu e-mail címen jelezhetik a Szolgáltató felé vagy az adott termék adatlapján, Funkciók oszlop „Jelentés” gombra kattintva.

Az eWomen.hu kizárólagosan női ruházati cikkek, kiegészítők, lábbelik stb. közzététele lehetséges, így az alábbi dolgok, termékek hirdetése tiltott:

 • Közbiztonságra fokozottan veszélyes eszközök, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.);
 • Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
 • Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok;
 • Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
 • Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;
 • Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok és igazolvány érvényesítő címkék;
 • Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
 • Bankszámla és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz;
 • Alkohol, alkoholtartalmú italok;
 • Telefonszámok.

Amennyiben a Felhasználó által az eWomen.hu weboldalra feltöltött hirdetéseket a fentiekben meghatározott 30 napos, határozott időtartam elteltével a Felhasználó nem frissíti, archiválásra kerülnek. Az archivált hirdetéseket a Szolgáltató 90 napos határozott ideig megőrzi, melyekhez a Felhasználó a Felhasználói fiókjában fér hozzá. A 90 napos időtartam elteltével, a 91. napon az archivált hirdetés automatikusan eltávolításra kerül. A 90 napos archiválási időszakban a z adott hirdetésre vonatkozó, és a 7. pontban meghatározott Fizetős Szolgáltatások bármelyikének igénybevétele esetén a hirdetés aktiválódik, és 30 nap időtartamra ismét elérhetővé válik a eWomen.hu weboldalon.

 1. Vásárlás

A vásárláskor a Szolgáltató kizárólag a Felhasználók, mint eladók és vevők között biztosítja az információáramlást a weboldal internetes felhasználói és szolgáltatói felületén keresztül. Ennek keretében a Szolgáltató eljuttatja a Felhasználók egymásnak küldött üzeneteit, melyről külön értesítést is küld a Felhasználók megadott e-mail címére.

Szolgáltató emellett a Felhasználók telefonszámának közzétételével biztosítja, hogy a Felhasználók telefonon tarthassák a kapcsolatot egymással. A Felhasználó az adott hirdetésnél a „telefon” ikon mellett található „megjelenítés” feliratra kattintva megjelenítheti a hirdetést feltöltő Felhasználó telefonszámát, így közvetlen kapcsolatba bírnak lépni egymással a Szolgáltatótól függetlenül. A telefonszámokat csak az eWomen.hu regisztrált felhasználói tekinthetik meg.

Amennyiben tehát a Felhasználók megrendelést hajtanak végre az eWomen.hu rendszerén keresztül, már a megrendelt terméket tartalmazó hirdetést feltöltő Felhasználóval lépnek közvetlen szerződéses kapcsolatba.

 1. Ingyenes szolgáltatások

Az eWomen.hu 4. és 5. pontban részletezett hirdetés feladási és vásárlási Alapszolgáltatásai ingyenesen, további Szolgáltatásai ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe. Az eWomen.hu internetes oldalon feltüntetett összes ár tartalmazza az ÁFA-t és a további adókat. Ezen szabály alól a hirdetésekben megjelölt saját honlapok kivételt jelenthetnek, az ott feltüntetett árakért, díjszabások valóságáért nem vállal felelősséget a Szolgáltató.

Mivel az eWomen.hu Alapszolgáltatása ingyenes, azért semmilyen díjat nem kell megfizetni a Felhasználóknak, így az Alapszolgáltatás keretében végrehajtott hirdetésfeltöltésről, és vásárlásokról csak a hirdetést feltöltő Felhasználó állíthat ki számlát, illetve adhat részletes tájékoztatást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes hirdetők bizonyos ajánlatainak kiválasztása esetén előzetes átutalással vagy hitelkártyával történő fizetést igényelhetnek. Ezen hirdetők, mint eladók előzetesen ellenőrizhetik, vagy akár meg is terhelhetik a Felhasználók hitelkártyáját.

A vissza nem térített díjakért az eWomen.hu semmilyen felelősséget nem vállal, és semmilyen helyzetben nem kötelezhető a díjak, költségek visszatérítésére. A megfizetett díjak visszatérítésével kapcsolatos kérdésekkel közvetlenül a hirdetést feltöltő Felhasználókat kell megkeresni. Emellett az eWomen.hu a Szolgáltatás igénybevétele során keletkező telefonköltségekért, telekommunikációs-, és egyéb használati díjakért sem vállal felelősséget.

 1. Fizetős szolgáltatások

A Felhasználók a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe ellenérték fejében:

 • „címkézés”: korábban feladott apróhirdetés felcímkézése, megkülönböztetése 7 napig;
 • „frissítés”: frissítési csomag vásárlása mely 3 frissítési lehetőséget foglal magába, ami 30 nap alatt bármikor felhasználható;
 • „előre sorolás”: egy hétig a találati lista elején történő megjelenés,
 • „keretes”: a hirdetés 7 napig a találati listában piros figyelemfelkeltő keretben jelenik meg,

Az ellenérték fejében nyújtott fenti Szolgáltatások díjai az „Kiemelés” fül alatt, az egyes Szolgáltatások részletes leírásánál találhatók meg, amelyek a jelen ÁSZF részét képezik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra. Az árak minden esetben kreditekben kerülnek feltöltésre, azzal, hogy 1 kredit értéke 1 Ft-nak, azaz egy forintnak felel meg.

A Felhasználók a fizetős Szolgáltatásokat csak a Felhasználói fiókjukhoz tartozó kredit-egyenlegen (a továbbiakban: Egyenleg) nyilvántartott kreditek terhére tudják igénybe venni, amennyiben a fizetős Szolgáltatás kreditben meghatározott ellenértékét az a Felhasználó által előzetesen feltöltött Egyenleg fedezi.

A Egyenleg időbeli korlátozás nélkül bármikor, viszont kizárólag Magyar Forintban (Ft) tölthető fel. A feltöltés minimális összege 200,- Ft, maximális egyenlege, valamint egy feltöltés maximalizált összege 20.000,- Ft. Minden Felhasználóhoz egy Egyenleg tartozik, az újonnan regisztrált Felhasználók 0,- Ft feltöltéssel és 0 kredittel rendelkeznek. Az Egyenlegről bármilyen összegben lehet a Szolgáltató fizetős Szolgáltatásait igénybe venni, azonban csak az aktuálisan rendelkezésre álló Egyenleg erejéig. A Felhasználók egyenlegei kizárólag online érhetők el, és a Felhasználói fiókjukba történő belépéssel kérdezhetik le annak aktuális összegét.

A kreditek forintban meghatározott, egyező összegű ellenértékét (1,- Ft = 1,- kredit) a Felhasználók mobiltelefonnal SMS-ben, vagy számítógép segítségével, bankkártyás fizetéssel és banki átutalással egyenlíthetik ki. A bankkártyás és banki átutalásos fizetésnél a Felhasználónak általa kiválasztott összeget (200Ft, 300Ft, 600Ft, 2000Ft, 5000Ft, 10000Ft, 20000Ft) kell megfizetnie a banki szolgáltató online elektronikus rendszerén keresztül, így az általa kiválasztott és átutalt összegű kredit kerül jóváírásra az Eegyenlegén. A banki átutalás, valamint a bankkártyás fizetés mindennemű díja és költsége kizárólag a Felhasználókat terheli.

Az SMS-ben történő fizetéssel kapcsolatban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy a telekommunikációs szolgáltató az igényelt kredit összegén felül további díjat vonhat le a Felhasználóktól, így az Egyenlegükön már csak a mobilszolgáltató díjaival csökkentett összegű kredit kerül jóváírásra. Kérjük a Felhasználókat, hogy az SMS-ben történő fizetést megelőzően a a Díjfizetési táblázatban tájékozódjanak a feltöltést terhelő szolgáltatási díjakról.

Az SMS-ben, valamint bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Felhasználó elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy a Szolgáltató a kreditek jóváírását a fizetést követően haladéktalanul, de legkésőbb a sikeres fizetés megerősítésének a Szolgáltatóhoz történő érkezését követően legfeljebb 48 órán belül teljesíti.

A megfizetett díjról a Szolgáltató, az OTP Bank Nyrt. elektronikus rendszerén keresztül csak a bankkártyával fizető Felhasználók részére állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához.

A Felhasználó a krediteknek a saját Egyenlegén történő jóváírását követően választhatja ki a Szolgáltató fizetős Szolgáltatásait, és veheti igénybe azokat az Egyenleg terhére. A fizetős Szolgáltatás igénybevétele a „Kiemelés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A Felhasználó a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) a) pontja értelmében kijelenti, hogy kifejezett előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelést követően haladéktalanul, de legkésőbb a visszaigazoló e-mail megküldését követő 48 órán belül a megrendelt Szolgáltatások egészének nyújtását haladéktalanul megkezdje. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben köteles a Felhasználó által megfizetett díj visszatérítésére, amennyiben az ellenértékhez kötött Szolgáltatás nyújtása a Szolgáltatónak felróható okból nem került megkezdésre.

A Felhasználók Egyenlege az utolsó feltöltéstől számított 12 hónapig (következő naptári év, hó, nap, 24.00 óra) érvényes. A lejárat előtt 30 nappal a Szolgáltató elektronikus értesítést küld a Felhasználó e-mail címére, melyben figyelmezteti, hogy egyenlege lejár. A lejárat után az Egyenlegen szereplő krediteket Szolgáltató törli a Felhasználó egyenlegéről.

Az Egyenlegről le nem vásárolt kreditek az utolsó feltöltéstől számított 12 hónapon belül válthatóak vissza. A visszaváltásról e-mailben tájékoztatjuk a 12 hónap elteltét követő 5 napon belül. Az e-mailben szereplő „Visszaváltás” gombra kattintva kezdeményezhetik a Felhasználók a visszaváltást, melyet a Szolgáltató – a visszaváltandó összeg 30%-át kitevő mértékű kezelési költséggel csökkentett összegben – 30 napon belül utal vissza a Felhasználó által a visszaváltás alkalmával megadott bankszámlára.

Felhasználó a le nem vásárolt Egyenlegét nem válthatja vissza készpénzre, illetőleg nem kérheti a nyereményjátékon, vagy kedvezményes jóváírások alkalmával a Szolgáltató által az Egyenlegére feltöltött kreditek ellenértékének a Szolgáltató általi kifizetését sem.

Felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a visszaváltás utolsó időpontját, azaz az Egyenleg törlését követően a feltöltött, de le nem vásárolt összegek visszaváltására a Szolgáltató nem köteles. Kérjük a Felhasználókat, hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy amennyiben rendelkezni szeretnének a le nem vásárolt összegekkel, az Egyenleg visszaváltását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó pillanatra.

 1. Adatvédelem

Az eWomen.hu tiszteletben tartja a Felhasználó személyes adatait, és a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli. A Felhasználóknak a hirdetés feladása során megadott nevét, címét, valamint további személyes adatait a Felhasználók beleegyezése nélkül csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén szolgáltatjuk ki a személyes adatokat harmadik fél részére.

A Felhasználók a megadott adataikat a regisztrációt követően módosíthatják, ebben az esetben azonban az eWomen.hu adatvédelmi nyilatkozata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja a Felhasználó korábbi adatait is. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználók által, az eWomen.hu használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

Az eWomen.hu fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók személyes adatait saját alkalmazottaival, képviselőivel megossza. További információkért kérjük olvassák el az adatvédelmi szabályzatunkat. 

 1. Jogi nyilatkozat

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az eWomen.hu weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Felhasználók – akár eladni, akár vásárolni kívánnak az oldal igénybevételével – által meghatározott áruk minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatások igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy a Szolgáltató ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, a Felhasználó kárigényével kizárólag az adott hirdetést közzétevő személyhez fordulhat.

Az eWomen.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a Felhasználót, mint a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség, a Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, amelyek az eWomen.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik az eWomen.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal továbbá a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. 

Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget a Felhasználók által az eWomen.hu weboldalra feltöltött ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. 

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Szolgáltató helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatásokat a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatások igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Szolgáltatások igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. Felhasználó vállalja, hogy minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtesz a Társaság jó hírnevének megóvása érdekében.

 1. Szellemi tulajdon

Az eWomen.hu és a weboldalt működtető EWS Media Group Kft. fenntart magának minden jogot az eWomen.hu, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Az eWomen.hu és a weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az EWS Media Group Kft., illetve adott esetben szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

Az eWomen.hu weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni.

Az eWomen.hu weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. Az eWomen.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az eWomen.hu oldalra, mint forrásra való hivatkozással lehet.

Különösen tilos az oldalon található adatokat, árakat, az adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni a kifejezetten engedélyezett eseteket kivéve. Az eWomen.hu és az EWS Media Group Kft. minden polgári- és büntetőjogi lépést megtesz az ilyen eljárások megszüntetése és az okozott jogsértések orvoslása érdekében.

Amennyiben nincsen másképp meghatározva, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, illetve a honlapon található vagy általa alkalmazott szoftver és az eWomen.hu weboldalon feltüntetett tartalmak, információk és anyagok szellemi tulajdonjoga (a szerzői jogokkal egyetemben) az EWS Media Group Kft. tulajdonát képezik.

 1. Egyéb

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, a magyar jog – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – szabályai irányadóak. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, mivel ebben az esetben az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A fenti szabályokra és feltételekre, valamint az eWomen.hu által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó bármely peres vita kizárólag az illetékességgel, és hatáskörrel rendelkező magyar bíróságokon tárgyalható meg.

Amennyiben bármilyen észrevétele vagy javaslata van a fenti felhasználási feltételekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az ugyfelszolgalat@ewomen.hu mail címen.

EWS Media Group Kft., Szolgáltató

Budapest, 2015. szeptember 30.

Hiba

Ez a funkció csak regisztrált felhasználók számára érhető el!
Kérjük, regisztrálj, vagy jelentkezz be!